لیست قیمت آنلاین آهن آلات و خدمات

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. لیست قیمت آنلاین آهن آلات و خدمات

! به جهت اطمینان و اطلاع از آخرین قیمت بازار با کارشناسان ما تماس بگیرید !

لیست قیمت تیرآهن

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/15 ساعت 11:30
سایزوزنمحل تحویلشرکتقیمت
10100Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان41,200,000 ريال
12130Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان23,600,000 ريال
14155Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان28,400,000 ريال
16190Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان34,400,000 ريال
18230Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان39,300,000 ريال
20272Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان49,000,000 ريال
22320Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان55,000,000 ريال
24375Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان70,500,000 ريال
27440Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان78,500,000 ريال
30510Kgانبار تهرانذوب آهن اصفهان113,000,000 ريال
14188Kgانبار تهرانصدرا22,800,000 ريال
14120Kgانبار تهرانکرمانشاه23,100,000 ريال
14134Kgانبار تهرانیزدی25,100,000 ريال
16170Kgانبار تهرانیزدی30,610,000 ريال
18205Kgانبار تهرانیزدی37,000,000 ريال
20245Kgانبار تهرانیزدی42,800,000 ريال
22305Kgانبار تهرانیزدی53,500,000 ريال
24335Kgانبار تهرانیزدی64,500,000 ريال
16160Kgانبار تهرانماهان31,100,000 ريال
14142Kgانبار تهراننیمه سبک اصفهان27,500,000 ريال
16174Kgانبار تهراننیمه سبک اصفهان34,000,000 ريال
16177Kgانبار تهراننیمه سنگین ذوب34,200,000 ريال
18215Kgانبار تهراننیمه سبک اصفهان43,500,000 ريال
20250Kgانبار تهراننیمه سبک اصفهان45,200,000 ريال
قوطی 14X14145Kgانبار تهران-21,900,000 ريال
قوطی 14X14190Kgانبار تهران-21,900,000 ريال
10100Kgانبار تهرانبلند ترک40,500,000 ريال

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

لیست قیمت هاش

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14 ساعت 12:48
سایزوزننوعمحل تحویلقیمت
10200Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
10250Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
12240Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
12320Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
14300Kgسبکانبار تهران276,000 ريال
14400Kgسنگینانبار تهران286,000 ريال
16360Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
16500Kgسنگینانبار تهران286,000 ريال
18420Kgسبکانبار تهران276,000 ريال
18615Kgسنگینانبار تهران261,000 ريال
20500Kgسبکانبار تهران276,000 ريال
20750Kgسنگینانبار تهران386,000 ريال
22600Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
22850Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
24720Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
241000Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
26820Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
261,100Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
28920Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
281,220Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
301,050Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
301,400Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
321,170Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
321,520Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
341,260Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
341,600Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
361,340Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
361,700Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
401,500Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
401,860Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
451,700Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
452,050Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
501,860Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
502,220Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
552,000Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
552,400Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
602,140Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
602,550Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
652,280Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
652,700Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
702,450Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
702,850Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
802,690Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
803,060Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
903,020Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
903,490Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
1003,260Kgسبکانبار تهرانتماس بگیرید
1003,770Kgسنگینانبار تهرانتماس بگیرید
282,270Kgفوق سنگینانبار تهرانتماس بگیرید
453,156Kgفوق سنگینانبار تهرانتماس بگیرید
503,240Kgفوق سنگینانبار تهرانتماس بگیرید

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

لیست قیمت میلگرد

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14 ساعت 10:45
سایزنوعبرندمحل تحویلقیمت
8آجدار امیر کبیرانبار تهران160,000 ريال
10آجدار امیر کبیرانبار تهران157,500 ريال
12آجدار امیر کبیرانبار تهران157,500 ريال
14آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
16آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
18آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
20آجدار امیر کبیرانبار تهرانتماس بگیرید
22آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
25آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
28آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
32آجدار امیر کبیرانبار تهران155,000 ريال
10آجدار نیشابورانبار تهران171,600 ريال
12آجدار نیشابورانبار تهران168,100 ريال
14آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
16آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
18آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
20آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
22آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
25آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
28آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
32آجدار نیشابورانبار تهران162,100 ريال
14آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
16آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
18آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
20آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
22آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
25آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
32آجدار فایکوانبار تهران179,000 ريال
10آجدار هیربدانبار تهرانتماس بگیرید
12آجدار هیربدانبار تهران177,000 ريال
14آجدار هیربدانبار تهران171,500 ريال
16آجدار هیربدانبار تهران171,500 ريال
18آجدار هیربدانبار تهران171,500 ريال
20آجدار هیربدانبار تهران171,500 ريال
22آجدار هیربدانبار تهران171,500 ريال
25آجدار هیربدانبار تهران171,500 ريال
28آجدار هیربدانبار تهران177,000 ريال
8آجدار پارس آرمانانبار تهرانتماس بگیرید
10آجدار پارس آرمانانبار تهران179,000 ريال
12آجدار پارس آرمانانبار تهرانتماس بگیرید
10آجدار ثامنانبار تهران174,000 ريال
10آجدار خرمدشتانبار تهران179,000 ريال
12آجدار خرمدشتانبار تهرانتماس بگیرید
6.5کلاف سادهملایرانبار تهران195,500 ريال
6.5کلاف سادهامیر آبادانبار تهران195,500 ريال
8آجدار سپهر ایرانیانانبار تهران189,000 ريال
3آجدار سمنانانبار تهرانتماس بگیرید
10آجدار A2آریان فولادانبار تهران158,000 ريال
12آجدار A2آریان فولادانبار تهران158,000 ريال
14آجدار A3آریان فولادانبار تهران158,000 ريال
16آجدار A3آریان فولادانبار تهران156,000 ريال
18آجدار A3آریان فولادانبار تهران156,000 ريال
20آجدار A3آریان فولادانبار تهران156,000 ريال
22آجدار A3آریان فولادانبار تهران156,000 ريال
25آجدار A3آریان فولادانبار تهران156,000 ريال
10آجدار A3فایکوانبار تهران162,100 ريال
12آجدار A3فایکوانبار تهران161,100 ريال
14آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
16آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
18آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
20آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
22آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
25آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
28آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
32آجدار A3فایکوانبار تهران155,600 ريال
8آجدار A2ابهرانبار تهران163,300 ريال
10آجدار A2ابهرانبار تهران160,300 ريال
12آجدار A2ابهرانبار تهران160,300 ريال
10آجدار A3ابهرانبار تهرانتماس بگیرید
12آجدار A3ابهرانبار تهران163,300 ريال
14آجدار A3ابهرانبار تهران160,300 ريال
16آجدار A3ابهرانبار تهران160,300 ريال
18آجدار A3ابهرانبار تهران160,300 ريال
20آجدار A3ابهرانبار تهران160,300 ريال
22آجدار A3ابهرانبار تهران160,300 ريال
25آجدار A3ابهرانبار تهران160,300 ريال
8آجدار A2آناهیتا گیلانانبار تهران194,000 ريال
10آجدار A2آناهیتا گیلانانبار تهران192,000 ريال
12آجدار A2آناهیتا گیلانانبار تهران192,000 ريال
14آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
16آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
18آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
20آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
22آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
25آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
28آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
32آجدار A3آناهیتا گیلانانبار تهران188,000 ريال
8آجدار A2نورد کرمانانبار تهرانتماس بگیرید
10آجدار A2نورد کرمانانبار تهران185,500 ريال
12آجدار A3نورد کرمانانبار تهران179,500 ريال
14آجدار A3نورد کرمانانبار تهران177,500 ريال
16آجدار A3نورد کرمانانبار تهران177,500 ريال
18آجدار A3نورد کرمانانبار تهران176,500 ريال
20آجدار A3نورد کرمانانبار تهران176,500 ريال
22آجدار A3نورد کرمانانبار تهرانتماس بگیرید
25آجدار A3نورد کرمانانبار تهرانتماس بگیرید
28آجدار A3نورد کرمانانبار تهرانتماس بگیرید
32آجدار A3نورد کرمانانبار تهرانتماس بگیرید
10آجدار A3نیشابورانبار تهران192,100 ريال
12آجدار A3نیشابورانبار تهران188,600 ريال
14آجدار A3نیشابورانبار تهران178,000 ريال
16آجدار A3نیشابورانبار تهران178,000 ريال
18آجدار A3نیشابورانبار تهران178,000 ريال
20آجدار A3نیشابورانبار تهران178,000 ريال
22آجدار A3نیشابورانبار تهران178,000 ريال
25آجدار A3نیشابورانبار تهران178,000 ريال
28آجدار A3نیشابورانبار تهران182,600 ريال
32آجدار A3نیشابورانبار تهران185,600 ريال
8آجدار A2امیر کبیر خزرانبار تهران181,500 ريال
10آجدار A2امیر کبیر خزرانبار تهران181,500 ريال
10آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران181,500 ريال
12آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران180,000 ريال
14آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
16آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
18آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
20آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
22آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
25آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
28آجدار A3امیر کبیر خزرانبار تهران177,500 ريال
10آجدار روهینا جنوبانبار تهران183,000 ريال
12آجدار روهینا جنوبانبار تهران180,000 ريال
16آجدار روهینا جنوبانبار تهران177,000 ريال
20آجدار روهینا جنوبانبار تهران177,000 ريال
12آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران164,000 ريال
14آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران157,000 ريال
16آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران157,000 ريال
18آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران156,000 ريال
20آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران156,500 ريال
22آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران156,000 ريال
25آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران156,000 ريال
28آجدار ذوب آهن اصفهانانبار تهران156,000 ريالريال
10آجدار تاکستانانبار تهران170,000 ريال
10آجدار کاشانانبار تهران174,000 ريال
16آجدار پرشینانبار تهران171,300 ريال
12آجدار سیرجانانبار تهران184,000 ريال
14آجدار سیرجانانبار تهران180,000 ريال
16آجدار سیرجانانبار تهران180,000 ريال
18آجدار سیرجانانبار تهران180,000 ريال
20آجدار سیرجانانبار تهران180,000 ريال

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

لیست قیمت پروفیل

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14 ساعت 11:00
نوعسایزضخامتوزنمحل تحویلقیمت
قوطی50X30ورق 2میل مبارکه14.5Kgانبار شاد آباد256,000 ريال
قوطی80X40ورق 2میل مبارکه22.5Kgانبار شاد آباد256,000 ريال
قوطی10X20ورق 2میل گیلان5.5Kgانبار شاد آباد251,000 ريال
قوطی20X20ورق 2میل گیلان7.5Kgانبار شاد آباد250,000 ريال
قوطی25X25ورق 2میل گیلان9.5Kgانبار شاد آباد250,000 ريال
قوطی30X20ورق 2میل گیلان9.5Kgانبار شاد آباد250,000 ريال
قوطی30X30ورق 2میل گیلان11.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی35X35ورق 2میل گیلان13.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی40X20ورق 2میل گیلان11.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی40X30ورق 2میل گیلان13.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی40X40ورق 2میل گیلان15.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی50X30ورق 2میل گیلان15.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی50X50ورق 2میل گیلان19.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی60X30ورق 2میل گیلان17.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی60X40ورق 2میل گیلان19.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی60X60ورق 2میل گیلان24Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی70X70ورق 2میل گیلان28Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی80X40ورق 2میل گیلان24Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی80X80ورق 2میل گیلان32Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی90X90ورق 2میل گیلان36Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی100X40ورق 2میل گیلان28Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
کلافی-ورق 2میل گیلان15Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
سپری-ورق 2میل گیلان15Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
لنگه دری-ورق 2میل گیلان15Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
چهار چوب فرانسوی-ورق 2میل گیلان24Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
لوله 5 داربستی-ورق 2میل گیلان14.5Kgانبار شاد آباد249,000 ريال
قوطی40X40اصفهان و سمنان 2.5 میل19Kgانبار شاد آباد247,000 ريال
قوطی80X40اصفهان و سمنان 2.5 میل28Kgانبار شاد آباد247,000 ريال
قوطی60X40اصفهان و سمنان 2.5 میل23Kgانبار شاد آباد247,000 ريال
قوطی80X80اصفهان و سمنان 2.5 میل38Kgانبار شاد آباد247,000 ريال
قوطی90X90اصفهان و سمنان 2.5 میل42Kgانبار شاد آباد247,000 ريال
قوطی90X90اصفهان و سمنان 3 میل52Kgانبار شاد آبادتماس بگیرید
قوطی100X100اصفهان و سمنان 3 میل56Kgانبار شاد آباد251,000 ريال
قوطی120X120اصفهان و سمنان 3 میل68Kgانبار شاد آباد256,000 ريال
ورق2X12 میل مبارکه-انبار شاد آباد266,000 ريال
ضخامت 2 میلیمتر-پروفیل کیان-انبار تهران216,000 ريال
ضخامت 2.5 الی 3 میلیمتر-پروفیل کیان-انبار تهران211,000 ريال
ضخامت 2 میلیمتر-پروفیل صدرا-انبار تهران215,000 ريال
ضخامت 2.5 الی 4 میلیمتر-پروفیل صدرا-انبار تهران210,000 ريال
ضخامت 2 میلیمتر-پروفیل جهان-انبار تهران216,000 ريال
ضخامت 2.5 میلیمتر-پروفیل جهان-انبار تهران210,000 ريال
ضخامت 2 میلیمتر-پروفیل ایران-انبار تهران216,000 ريال
ضخامت 2.5 میلیمتر-پروفیل ایران-انبار تهران210,000 ريال
ضخامت 3 میلیمتر-پروفیل ایران-انبار تهران210,000 ريال
ضخامت 4 میلیمتر-پروفیل ایران-انبار تهرانتماس بگیرید

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

لیست قیمت ورق

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14 ساعت 14:40
ضخامتنوع و برندابعادمحل تحویلقیمت
12سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
12سیاه کاویان ST371500X6000انبار تهران239,000 ريال
15سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
15سیاه کاویان ST371500X6000انبار تهران238,000 ريال
20سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
20سیاه کاویان ST371500X6000انبار تهران238,000 ريال
25سیاه کاویان ST371500X6000انبار تهران228,000 ريال
25سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
30سیاه کاویان ST371500X6000انبار تهران238,000 ريال
30سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
35سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
35سیاه کاویان ST371500X6000انبار تهران238,000 ريال
40سیاه کاویان ST371250X6000انبار تهران228,000 ريال
8سیاه گیلان، شیت فابریک ST371250X6000انبار تهرانتماس بگیرید
10سیاه گیلان، شیت فابریک ST371250X6000انبار تهران216,000 ريال
12سیاه گیلان، شیت فابریک ST371250X6000انبار تهران216,000 ريال
15سیاه گیلان، شیت فابریک ST371250X6000انبار تهران216,000 ريال
10اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران286,000 ريال
10اکسین اهواز ST372000X12000انبار تهران286,000 ريال
12اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران278,000 ريال
12اکسین اهواز ST372000X12000انبار تهران278,000 ريال
15اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران278,000 ريال
20اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران271,000 ريال
25اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران259,000 ريال
25اکسین اهواز ST372000X12000انبار تهران259,000 ريال
30اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران264,000 ريال
35اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران261,000 ريال
40اکسین اهواز ST372000X6000انبار تهران261,000 ريال
2سیاه مبارکه شیت برشی ST372500X1250انبار تهران199,000 ريال
2سیاه مبارکه شیت برشی ST372000X1000انبار تهران203,000 ريال
3سیاه مبارکه شیت برشی ST376000X1500انبار تهران197,000 ريال
3سیاه مبارکه شیت برشی ST371250X2500انبار تهران206,000 ريال
3سیاه مبارکه شیت برشی ST372000X1000انبار تهران218,000 ريال
4سیاه مبارکه شیت برشی ST376000X1500انبار تهران197,000 ريال
4سیاه مبارکه شیت برشی ST372500X1250انبار تهران205,000 ريال
5سیاه مبارکه شیت برشی ST376000x1500انبار تهران204,000 ريال
6سیاه مبارکه شیت برشی ST376000X1500انبار تهران197,000 ريال
8سیاه مبارکه شیت برشی ST376000x1500انبار تهران197,000 ريال
10سیاه مبارکه شیت برشی ST376000x1500انبار تهران201,000 ريال
12سیاه مبارکه شیت برشی ST376000x1500انبار تهران196,000 ريال
15سیاه مبارکه شیت برشی ST376000x1500انبار تهران196,000 ريال

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

لیست قیمت نبشی

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14 ساعت 11:20
سایزوزنمحل تحویلبرندقیمت
38Kgانبار تهراناسپیرال213,000 ريال
38Kgانبار تهرانسنگین206,000 ريال
37Kgانبار تهرانشکفته207,000 ريال
36.5Kgانبار تهرانسپهر202,000 ريال
37Kgانبار تهراننستا201,000 ريال
414Kgانبار تهراناسپيرال 213,000 ريال
410.5Kgانبار تهرانشكفته 206,000 ريال
49.5Kgانبار تهرانفولاد پارسه202,000 ريال
411Kgانبار تهراننستا201,000 ريال
414Kgانبار تهرانآریان200,000 ريال
415Kgانبار تهرانابهر200,000 ريال
518Kg ضخامت 4انبار تهرانآریان200,000 ريال
515Kg ضخامت 3انبار تهرانیاوران203,000 ريال
515Kg ضخامت 3انبار تهرانناب203,000 ريال
517Kgانبار تهرانشکفته201,000 ريال
522Kgانبار تهرانآریان200,000 ريال
519Kg ضخامت 4انبار تهرانماهان187,000 ريال
632Kgانبار تهرانآریان200,000 ريال
1087Kgانبار تهرانحافظ187,000 ريال
631Kgانبار تهرانیاوران200,000 ريال
12125Kgانبار تهرانآریان فولاد196,000 ريال
1073Kg ضخامت 8انبار تهرانفولاد اشتهارد206,000 ريال
1086Kgانبار تهرانفولاد اشتهارد189,000 ريال
627Kg ضخامت 5انبار تهرانیاوران200,000 ريال
1088Kgانبار تهرانآریان193,000 ريال
627Kg ضخامت 5انبار تهرانجاوید200,000 ريال
623Kg ضخامت 4انبار تهرانیاوران203,000 ريال
743Kgانبار تهرانآریان203,000 ريال
856Kgانبار تهرانآریان193,000 ريال
856Kgانبار تهرانآریان193,000 ريال
856Kgانبار تهرانفولاد اشتهارد189,000 ريال
857Kgانبار تهرانحافظ187,000 ريال
14بلندانبار تهرانآریان331,000 ريال
20بلندانبار تهرانآریان361,000 ريال
851Kg ضخامت 7انبار تهرانشکفته201,000 ريال
9بلندانبار تهرانآریان291,000 ريال
15بلندانبار تهرانآریان331,000 ريال
4X36 متریانبار تهرانجاوید بناب193,000 ريال
4X46 متریانبار تهرانجاوید بناب179,700 ريال
5X36 متریانبار تهرانجاوید بناب193,000 ريال
5X46 متریانبار تهرانجاوید بناب180,800 ريال
5X56 متریانبار تهرانجاوید بناب179,800 ريال
6X36 متریانبار تهرانجاوید بناب180,900 ريال
6X46 متریانبار تهرانجاوید بناب177,900 ريال
6x56 متریانبار تهرانجاوید بناب175,900 ريال
4 ضخامت 36 متریانبار تهرانکارخانه اشتهارد188,000 ريال
8 ضخامت 86 متریانبار تهرانکارخانه اشتهارد176,000 ريال
8 ضخامت 106 متریانبار تهرانکارخانه اشتهارد201,000 ريال
10 ضخامت 106 متریانبار تهرانکارخانه اشتهارد176,000 ريال
3X3-انبار تهرانناب تبریز178,500 ريال
4X3-انبار تهرانناب تبریز180,500 ريال
5X4-انبار تهرانناب تبریز180,500 ريال
5X5-انبار تهرانناب تبریز179,500 ريال
6X5-انبار تهرانناب تبریز176,500 ريال
6X6-انبار تهرانناب تبریز176,500 ريال
7X5-انبار تهرانناب تبریز179,500 ريال
7X6-انبار تهرانناب تبریز178,500 ريال
7X7-انبار تهرانناب تبریز178,500 ريال
7.5X6-انبار تهرانناب تبریز186,500 ريال
8X7-انبار تهرانناب تبریز175,500 ريال
6X56 متریانبار تهرانیاوران179,500 ريال
5X56 متریانبار تهرانیاوران179,500 ريال
6X66 متریانبار تهرانیاوران179,500 ريال
10X10-انبار تهرانآونگان163,500 ريال
12X12-انبار تهرانآونگان163,500 ريال
4X46 متریانبار تهرانآریان فولاد172,000 ريال
5X56 متریانبار تهرانآریان فولاد172,000 ريال
6X66 متریانبار تهرانآریان فولاد172,000 ريال
8X86 متریانبار تهرانآریان فولاد172,000 ريال
10X106 متریانبار تهرانآریان فولاد172,000 ريال
12X126 متریانبار تهرانآریان فولاد172,000 ريال
3X36 متریانبار تهرانشکفته173,000 ريال
4X46 متریانبار تهرانشکفته171,000 ريال
5X56 متریانبار تهرانشکفته171,000 ريال
6x66 متریانبار تهرانشکفته171,000 ريال
8x86 متریانبار تهرانشکفته171,000 ريال
3X36 متریانبار تهرانظهوریان187,500 ريال
4X46 متریانبار تهرانظهوریان186,500 ريال
5X56 متریانبار تهرانظهوریان185,500 ريال
6X66 متریانبار تهرانظهوریان184,500 ريال
8X86 متریانبار تهرانظهوریان184,500 ريال
10X106 متریانبار تهرانظهوریان184,500 ريال

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

لیست قیمت ناودانی

بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14 ساعت 12:45
سایزوزنمحل تحویلبرندقیمت
417Kgانبار تهرانفابریک اروپایی461,000 ريال
523Kgانبار تهراناسپیرال251,000 ريال
630Kgانبار تهراناسپیرال251,000 ريال
629Kgانبار تهرانسنگین شکفته207,000 ريال
629Kgانبار تهرانسنگین فولاد تهرانتماس بگیرید
623Kgانبار تهرانسبک فولاد تهران214,000 ريال
825Kgانبار تهرانسبک نصر تبریز215,000 ريال
843Kgانبار تهرانسنگین شکفته207,000 ريال
827Kgانبار تهرانسبک فولاد تهران214,000 ريال
836Kgانبار تهرانسنگین فراد تهران205,000 ريال
1052Kgانبار تهرانسنگین شکفته207,000 ريال
1035Kgانبار تهرانسبک نصر تبریز216,000 ريال
1050Kgانبار تهرانفابریک ناب تبریز216,000 ريال
1037Kgانبار تهرانسبک فولاد تهران214,000 ريال
1047Kgانبار تهرانسنگین فراد تهران203,000 ريال
1252Kgانبار تهرانسبک دهشیر یزد216,000 ريال
1260Kgانبار تهرانفابریک ناب تبریز216,000 ريال
1474Kgانبار تهرانسنگین شکفته213,000 ريال
1472Kgانبار تهرانفابریک ناب تبریز216,000 ريال
1680Kgانبار تهرانشکفته مشهد213,000 ريال
1684Kgانبار تهرانفابریک ناب تبریز213,000 ريال
18-انبار تهرانبلند سبک ابهر241,000 ريال
20-انبار تهرانبلند سبک ابهر271,000 ريال
22-انبار تهرانبلند سبک فایکو341,000 ريال
24-انبار تهرانبلند سبک فایکو311,000 ريال
6.5-انبار تهرانفابریک اروپایی451,000 ريال
8-انبار تهرانبلند هم وزن اروپا225,000 ريال
10-انبار تهرانبلند هم وزن اروپا225,000 ريال
12-انبار تهرانبلند هم وزن اروپا225,000 ريال
14-انبار تهرانبلند هم وزن اروپا225,000 ريال
16-انبار تهرانبلند هم وزن اروپا225,000 ريال
18-انبار تهرانبلند هم وزن اروپا241,000 ريال
20-انبار تهرانبلند هشم وزن اروپا281,000 ريال
22-انبار تهرانبلند فایکو سنگین271,000 ريال
20-انبار تهرانبلند آرین فولاد361,000 ريال
10-انبار تهرانناب تبریز181,500 ريال
12-انبار تهرانناب تبریزتماس بگیرید
14-انبار تهرانناب تبریز180,500 ريال
16-انبار تهرانناب تبریز179,500 ريال
18-انبار تهرانناب تبریز179,500 ريال

جهت مشاهده بهتر اطلاعات، جدول را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

فهرست